عراق
هیدروکربور سنگین
10000 تن
تحویل مرز میلک

قیمت هرتن هیدروکربور سنگین 670 دلار

Iran
اوره گرانول N46
30000 mt
تحویل FOB Mahashar

قیمت هرmt اوره گرانول N46 335

kangan
گاز مایع ال پی جی
44000 mt
تحویل CFR China

قیمت هرmt گاز مایع ال پی جی 629.61

Abadan
گاز ال پی جی زمینی
4000 mt
تحویل FOB Abadan

قیمت هرmt گاز ال پی جی زمینی 507

Iran
گوگرد گرانول
20000 mt
تحویل FOB بندرعباس

قیمت هرmt گوگرد گرانول 80

Iran
قیر پاسارگاد
12000 mt
تحویل FOB Bandar Abbas

قیمت هرmt قیر پاسارگاد 325

Fajr Jam refinery
گاز ال پی جی فجر جم
3000 mt
تحویل Ex-work Bushehr

قیمت هرmt گاز ال پی جی فجر جم 515

Shazand PC
بنزین اکتان 95
10000 mt
تحویل FOB BIK

قیمت هرmt بنزین اکتان 95 643

South Pars
گاز LPG پارس زمینی
20000 mt
تحویل FCA Assaluyeh

قیمت هرmt گاز LPG پارس زمینی 515

Iran
اوره پریلد کشاورزی
1000 mt
تحویل Exwork Factory

قیمت هرmt اوره پریلد کشاورزی 298
 ^