هیدروکربور سنگینبرند: عراق

محصول: هیدروکربور سنگین

مشخصات: appearance clear and light, color 0.7, density 0.820, API 40.88, Sulphur 7884 ppm, Flash Point 60 ,PourPoint -20,cetan index 68.9

مقدار: 10000تن

تحویل: مرز میلک

قیمت هیدروکربور سنگین در پلتس خلیج فارس : USD/تن

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : USD/تن

قیمت هیدروکربور سنگین 670 دلارUSD/تن

Updated in 2024-02-22

ثبت سفارش

معرفی محصول

 هیدروکربور سنگین 
appearance clear and light, color 0.7, density 0.820, API 40.88, Sulphur 7884 ppm, Flash Point 60 ,PourPoint -20,cetan index 68.9
کاربردهای هیدروکربور سنگین : هیدروکربور سنگین جهت ارتقاء کیفیت گازوئیل یا مصرف مستقیم در موتورهای دیزلی
هیدروکربور سنگین تولید عراق هیدروکربور سنکین برای افغانستان و پاکستان امکان تامین هیدروکربور سنگین به مقصد افغانستان و پاکستان فراهم می باشد هیدروکربور سنکین بر پایه نفتا قابل تامین از عراق می باشد. شرایط فروش: محصول : هیدروکربور سنگین مشخصات هیدروکربور : طبق برگ مشخصات ضمیمه بسته بندی: فله با تانکر زمینی مقدار ماهیانه 10000 تن در ماه تحویل مرز میلک افغانستان یا مر میرجاوه پاکستان قیمت : 695 دلار تحویل مرز میلیک و 715 دلار تحویل مرز میرجاوه تضمین پرداخت: با سپرده صرافی در سلیمانیه کرایه حمل در قیمت لحاظ شده ولی در ابتدا در حین بارگیری صد در صد دریافت می گردد کرایه تنی 120 دلار برای حمل تا مرز میلک می باشد که تمام در ابتدا دریافت می گردد پرداخت و تسویه پس از تحویل در مرز میلک و قبل از تخلیه تحویل طبق نمونه شاهد نجوه سفارش : -ارایه کارت ویزیت شخص خریدار و چند تا بارنامه قبلی - سپرده صرافی به عنوان تایید مالی مورد قبول نیست - آپدیت شرای طو قیمت با فروشنده و اعلام کتبی به خریدار - تایید کتبی قیمت و شرایط توسط خریدار - حضور خریدار برای امضاء قرارداد - پرداخت کمیسیون ماه اول همزمان با امضاء قرارداد صورت می گیرد و لازم است خریدار قبل از حضور چک آنرا صادر و کپی آنرا ارائه نمایند

مشخصات هیدروکربور سنگین

مشخصات هیدروکربور سنگین :
appearance clear and light, color 0.7, density 0.820, API 40.88, Sulphur 7884 ppm, Flash Point 60 ,PourPoint -20,cetan index 68.9
جديد ترين محصولات

کنگان
گاز مایع
44000 mt
تحویل CFR China

قیمت هرmt گاز مایع 610.3
معرفی می گردد

Lavan Refinery
گاز ال پی جی لاوان
3700 Mt
تحویل FOB Lavan

قیمت هرMt گاز ال پی جی لاوان 503.5
 ^