میعانات گازی دریاییبرند: پارس جنوبی

محصول: میعانات گازی دریایی

مشخصات: Condensate SSpecification Specific Gravity @ 60/60 720 - 740 kg/3M , API 60 - 64 API , Vaopor Pressure 8 - 12 psi , Salt 0 - 0.4 P.T.B , Mercaptans 1400 - 2500 PPM , Hydrogen Sulphide 0 - 25 PPM , Water - NIL Vol$ , Total Sulphur 0.15 - 0.35 Wt% , IBP 28 - 48 °C , 50% Evaporated Distilation 110 - 140 °C , FBP 270 - 330 °C

مقدار: 1000000بشکه

تحویل: فوب عسلویه

قیمت میعانات گازی دریایی در پلتس خلیج فارس : USD/بشکه

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : USD/بشکه

قیمت میعانات گازی دریایی PG Platts -14 USDUSD/بشکه

Updated in 2022-10-31

ثبت سفارش

معرفی محصول

 میعانات گازی دریایی
Condensate SSpecification Specific Gravity @ 60/60 720 - 740 kg/3M , API 60 - 64 API , Vaopor Pressure 8 - 12 psi , Salt 0 - 0.4 P.T.B , Mercaptans 1400 - 2500 PPM , Hydrogen Sulphide 0 - 25 PPM , Water - NIL Vol$ , Total Sulphur 0.15 - 0.35 Wt% , IBP 28 - 48 °C , 50% Evaporated Distilation 110 - 140 °C , FBP 270 - 330 °C
کاربردهای میعانات گازی دریایی : میعانات گازی جهت استفاده در پالایشگاه ها به عنوان خوراک برای تولید فراورده های نفتی مانند گازوئیل و بنزین و حلال 402
میعانات گازی تامین میعانات گازی پارس جنوبی برای صادرات پذیرش سفارش از صادرکنندگان و وارد کنندگان میعانات گازی برای صادرات قیمت نفت خام دوبی در پلت خلیج فارس: 52.2 دلار برای هر بشکه دیسکانت اعلام شده توسط پارس جنوبی: منهای 14 دلار برای هر بشکه قیمت میعانات گازی پارس جنوبی: 38.2 دلار برای هر بشکه با ترم فوب نحوه خرید میعانات گازی جهت صادرات: روش اول: خرید با ال سی در خارج از ایران 1- قرارداد با یک شرکت بازرگانی 2- پرداخت با السی در خارج از ایران 3- تحویل با ترم فوب یا سیف طبق توافق با خریدار 4- مدارک حمل و مبداء غیر ایرانی 5- قیمت میعانات گازی : سه دلار در بشکه بالاتر از قیمت عرضه در بورس روش دوم: خرید مستقیم از شرکت ملی نفت: شرایط فروش میعانات گازی پارس جنوبی : *محل تحويل فوب عسلويه * شرايط پرداخت وجه معامله متقاضيان خريد بايد پيش از انجام معامله در روز عرضه، نسبت به واريز 6 درصد ارزش سفارش بر مبناي قيمت مبنا و پايه اعلامي (معادل 52.2 دلار به ازاء هر بشكه) به عنوان پيش پرداخت به صورت ارزي يا ريالي به حساب شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و يا منوط به تاييد شركت ملي نفت ايران، خارج از بورس با تامين اعتبار از سوي خريدار جهت واريز به حساب هاي معرفي شده از سوي شركت ملي نفت ايران (و يا شركت نيكو) از طريق كليه روش هاي ممكن از جمله مكانيزم هاي ارزي موجود اقدام كنند. مبناي تسعير ارز، متوسط نرخ اسكناس در سنا براي 2 روز كاري قبل از روز عرضه است. تسويه به صورت شرايطي و از طريق تسويه خارج از پاياپاي و طبق بند 7 بوده و امكان تسويه نقدي از طريق بورس وجود ندارد. ساير توضيحات: 1. قيمت مبناي اعلامي برابر با متوسط آخرين پنج مظنه قيمتي (Quotation) از قيمت نفت خام دبي تا روز صدور اطلاعيه عرضه است. ماخذ قيمتي (Quotation) نفت خام دبي روزانه در كليه مراحل قيمت گذاري، قيمت منتشره براي نفت خام مذكور، مربوط به اولين ماه (نزديك ترين ماه) در نشريه platts crude oil marketwire مي باشد. 2. حداقل حجم قابل خريد (LOT) يا واحد پايه تخصيص و همچنين حداقل خريد جهت کشف نرخ، 1.000 بشکه است. حداقل حجم بارگيري براي حمل دريايي 35 هزار بشكه و براي حمل زميني هزار بشكه است. نوسان عملياتي (خطاي مجاز تحويل) 10± درصد در يک محموله مي باشد . 3مقصد حمل و فروش محموله خريداري شده آزاد مي باشد و صادرات به تمام کشورها (به جزسرزمين اشغالي فلسطين) مجاز است. 4.خريد توسط هر كد معاملاتي، فاقد محدوديت است و از نظر صلاحيت متقاضيان خريدار، صرفا توانايي تاديه پيش پرداخت كفايت مي كند. در صورت خريد توسط اشخاص حقيقي، تحويل محموله صرفا به اشخاص حقوقي معرفي شده از سوي خريدار با هماهنگي فروشنده امكان پذير است. 5. خريدار جهت عقد قرارداد بايد به صورت كتبي به شركت ملي نفت ايران (و يا شركت نيكو) معرفي شود. در صورت انعقاد قرارداد في مابين خريدار و فروشنده و با تاييد فروشنده، فرم درخواست تسويه خارج از پاياپاي در معاملات كشف پريميوم (مطابق فرمت شركت سمات) كه به امضاء طرفين رسيده است، تا دو ماه (مطابق با دوره تحويل مندرج در بند 9) پس از تاريخ معامله توسط فروشنده به شركت سمات ارائه مي شود. تبصره1: در صورت تمديد دوره بارگيري، مهلت ارائه فرم مذكور نيز به همان ميزان تمديد خواهد شد. تبصره 2: در صورت عدم ارائه فرم تسويه خارج از پاياپاي در معاملات كشف پريميوم طي مهلت تعيين شده، قرارداد منفسخ شده و خسارت ها و كارمزدهاي مصوب بورس از محل پيش پرداخت خريدار تامين خواهد شد. تبصره 3: شركت سمات مسئوليتي جهت پرداخت مبلغي فراتر از پيش پرداخت دريافتي از خريدار پس از كسر هزينه هاي مصوب بورس، نخواهد داشت. تبصره 4: مبلغ حصه نقدي مندرج در فرم تسويه خارج از پاياپاي در معاملات كشف پريميوم پس از تحويل اصل فرم به شركت سمات و تاييد آن توسط شركت سمات، طي يك روز كاري توسط شركت سمات به حساب هاي اعلامي فروشنده پرداخت خواهد شد. لازم فروشنده حساب مورد نظر جهت واريز وجوه توسط شركت سمات را كه قبلا در سامانه هاي شركت سمات تعريف شده است، هنگام ثبت عرضه اعلام نمايد. 6. قيمت نهايي محموله، بر اساس قيمت هاي نفت خام دبي و دوره قيمت گذاري مورد توافق در قرار داد منعقده است كه پريميوم/ديسكانت كشف شده در بورس در محاسبات اعمال مي شود. تغيير شاخص قيمتي بنا به درخواست خريدار؛ منوط به تاييد فروشنده و با لحاظ شدن ما به التفاوت آن با نفت خام دبي بر اساس اعلام فروشنده، امكان پذير است. 7. خريدار موظف است قبل از بارگيري، بر اساس صورت حساب موقت صادره توسط فروشنده، نسبت به تسويه باقي وجه المعامله به صورت ارزي يا ريالي از طريق واريز به حساب هاي معرفي شده توسط شركت ملي نفت ايران ( و يا شركت نيكو) يا ارائه تضامين مورد قبول شركت ملي نفت ايران ( و يا شركت نيكو)، اقدام نمايند. صورت حساب نهايي بعد از بارگيري و بر اساس مقدار دقيق بارگيري شده صادر شده كه بر اساس پرداخت هاي صورت گرفته توسط خريدار، تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد. براي پرداخت هاي ريالي، مبناي تسعير ارز نرخ اسكناس در سنا براي 2 روز كاري قبل از پرداخت است. تبصره 5: تسويه اعتبار منوط به تاييد كليه شرايط اين گونه تسويه از سوي فروشنده است. 8. تحويل محموله به صورت فوب عسلويه است كه بنا به درخواست خريدار و تاييد شركت ملي نفت ايران (و يا شركت نيكو)، تحويل در ساير مناطق به صورت دريايي يا زميني، با لحاظ شدن هزينه هاي مربوطه و ساير شرايط امكان پذير است. 9. دوره تحويل کالا سی روز میباشد. شركت ملي نفت ايران (و يا شركت نيكو) مي تواند نسبت به تمديد دوره برداشت پس از اتمام دوره بارگيري مراحل خرید میعانات گازی پارس جنوبی 1- خریدار مشخصات ، قیمت و شرایط فروش ، تحویل و پرداخت فروشنده را می پذیرد 2- خریدار مدارک ذیل رابرای خرید میعانات گازی ارائه میکند درخواست برای شرکت ملی نفت ایران اوراق شرکتی که به تایید سفارت ایران رسیده باشد کپی پاسپورت رزومه خریدار برای سه سال گذشته تایید مالی از یک بانک معتبر 3- خریدار تعهد خرید بابت پرداخت کارمزد کارگزاری درصرافی می سپارد 7- پروفرما بنام خریدار صادر می گردد لطفا درخواست اولیه خود را همراه با رزومه قابل استعلام برای ما ارسال نمایید و موارد فوق را در نامه تایید فرمایید .

مشخصات میعانات گازی دریایی

مشخصات میعانات گازی دریایی :
Condensate SSpecification Specific Gravity @ 60/60 720 - 740 kg/3M , API 60 - 64 API , Vaopor Pressure 8 - 12 psi , Salt 0 - 0.4 P.T.B , Mercaptans 1400 - 2500 PPM , Hydrogen Sulphide 0 - 25 PPM , Water - NIL Vol$ , Total Sulphur 0.15 - 0.35 Wt% , IBP 28 - 48 °C , 50% Evaporated Distilation 110 - 140 °C , FBP 270 - 330 °C
جديد ترين محصولات

عراق
هیدروکربور سنگین
10000 تن
تحویل مرز میلک

قیمت هرتن هیدروکربور سنگین 670 دلار
معرفی می گردد

فروش کارخانه فیروزکوه
1 واحد
تحویل شهرک صنعتی فیروزکوه

قیمت هرواحد فروش کارخانه فیروزکوه 26 میلیارد
 ^