راهنمای تجارت
شرایط خرید گازوئیل صادراتی ایران

کارگزاری خرید اوپاپ آماده پذیرش سفارش خرید گازوئیل صادراتی می باشد
شرایط خرید گازوئیل صادراتی تبریز از بورس انرژی ایران
صادرات گازوئیل از ایران برای حجم های کوچک و متوسط از طریق بورس انجام می گیرد و وارد کننده خارجی یا صادر کننده ایرانی لازم است ابتدا در بورس رجیستر شده وسپس در عرضه های معین شده شرکت نموده و درصورت پذیرش پیشنهاد خریدار از سوی بورس انرزی ، سهمیه به وی اختصاص می یابد که ظرف مدت معین شده کل وجه آن به اضافه پنج درصد با ارز ریال به حساب پخش و پالایش واریز می گردد .

خریدار خارجی می تواند به ارز معین شده در تابلو بورس ارزش معامله را با ارز تعیین شده به یکی از حسابهای خارجی پخش و پالایش واریز نماید.
پس از واریز وجه سهمیه از سوی پخش و پالایش حواله بنام خریدار صادر و مقصد و مبداء تحویل در آن مشخص می گردد و به خریدار مهلت معینی رابرای برداشت محموله اعلام می کنند. 
نکات مهم یکی این است که مقصد بعد از صدور حواله گازوئیل غیر قابل تغییر است و دوم در صورت عدم برداشت گازوئیل در مهلت تعیین شده به میزان تناژ برداشت نشده قرارداد فسخ و ارزش آن در پایان قرارداد به خریدار عودت می گردد و حواله قابل تمدید نیست.
مورد مهم دیگر نحوه قیمت گذاری گازوئیل در بورس کالا است که معمولا نرخ پایه قیمت گذاری گازوئیل در بورس انرژی ایران به شرح ذیل است : ( قیمت گازوئیل در بورس دوبی ضربدر 90 درصد) منهای یک دیسکانت یا باضافه یک پرمیوم که متناسب با قیمت گازوئیل در مقصد و دوری مسیر از پالایشگاه مبدا،و شرایط بازار و میزان تقاضا از سوی پخش و پالایش اعمال می گرد.
 در زیر عین متن شرایط اعلام شده برای یکی از عرضه ها برای فروش گازوئیل از سوی پلایشگاه تبریز در دیماه 95 جهت اطلاع بازدید کنندگان از سایت بورس انرژی ایران ارائه شده و فقط تیتر ها و توضیحات در هر قسمت از کارگزاری اوپاپ است.

نمونه شرایط خرید گازوئیل تبریز از بورس انرژی ایران

در ستون شرایط پرداخت وجه معامله متن زیر آماده است
(محل تحويل انبار نفت تبريز و مقصد اقليم كردستان عراق)تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد.
قيمت جهت واريز پيش پرداخت و فرمول قيمت گذاري بر اساس 90% ميانگين آخرين پنج نرخ اعلامي نشريه platts منفي15 پرميوم دلار برابر 402.6 دلار مي باشد.
نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش نقدي دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir در بازه زماني ساعت 12-13 دو روز كاري قبل از روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد و فروش نقدي دلار سامانه مذكور در بازه زماني 12-13 روز عرضه جهت محاسبه كارمزدها قرار خواهد گرفت.
ترم تحويل به صورت ExWork مي باشد.

توضیحات کارگزاری اوپاپ : 
مبداء و مقصد - در عرضه گازوئیل مبداء و مقصد تعریف شده است و خریدار نمی تواند هیچ کدام را تغییر دهد.
شیوه تسویه وجه معامله - تسویه بین خریدار و فروشنده خارج از سیستم اتاق پایاپای صورت گرفته.
برابری نرخ ارز - نرخ ارز بر اساس نرخ خرید وروش جاری سنا متعلق به بانک مرکزی صورت می گیرد. برخی اقلام در عرضه با نرخ برابری اتاق مبادلات و برخی با نرخ پایه بانک مرکزی تبدیل می گردد و خریدار به این قسمت لازم است با دقت نگاه کند.
ترم تحویل - ترم تحویل که در این مورد درب پالایشگاه تبریز می باشد

در ستون سایر توضیحات شرایط زیر آمده است:
نفت گاز با گوگردحداكثر 7000ppm .
محل تحويل انبار نفت تبريز و مقصد صادراتي كشور عراق (اقلیم کردستان) مي باشد و
حداقل ميزان خريد جهت تحويل و برداشت 2000 تن و ضريبي از 2000 تن مي باشد.
1. قيمت نهايي بر اساس 90% ميانگين قيمت هاي نفتگاز فوب خليج فارس در نشريه platts در دوره قيمت گذاري منهاي (به اضافه) پرميوم كشف شده در معامله، محاسبه خواهد شد. 
2. پرداخت وجه به صورت ريالي در داخل و يا ارزي در خارج از كشور به حساب هاي اعلامي از سوي فروشنده صورت خواهد پذيرفت ضمنا ضروري است خريدار بلافاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود ، اطلاعات شركت و شيوه تسويه مورد نظر را (ارزي يا ريالي ) به صورت رسمي به كارگزار فروشنده اعلام نمايد.بديهي است تغيير نحوه پرداخت امكان پذير نخواهد بود
3. در فرمول مذكور ميانگين قيمت هاي نفتگاز(GAS OIL فوب خليج فارس كه در نشريه PLATTS به اشتباه با عنوان FOB ARAB GULF درج شده است) موجود در نشريه Platts Asia-Pacific/Persian Gulf MarketScan در دوره قيمت گذاري (از تاريخ صدور حواله برداشت تا تاريخ خروج آخرين محموله بارگيري شده از انبار) لحاظ خواهد شد
4. خريدار ملزم به پرداخت هزينه بالا سري بارگيري در انبار مبدا تحويل كالا بر اساس مفاد قرارداد فيمابين خواهد بود.
5.فروش صرفاً به شركت ها (اشخاص جقوقي) در چارچوب قرارداد امكانپذير مي باشد.
 شركت هاي ايراني ملزم به ارائه مدارك شركت شامل: (اساسنامه،نامه ثبت اسناد، آخرين تغييرات ثبت شده در روزنامه رسمي، معرفي و ارائه مدارك صاحبان امضا ء مجاز مديران عامل و اعضاء هيئت مديره ، كد اقتصادي و شناسه ملي) و
 شركت هاي خارجي ملزم به تأييد مدارك شركت و صاحبان امضاء مجاز توسط سفارت ايران در خارج(محل ثبت شركت) و يا تأييد توسط دفاتر اسناد رسمي در داخل كشور مي باشد
6.خريداران جهت پرداخت مبلغ وجه معامله ،ارائه ضمانت نامه يا سپرده انجام تعهدات (معادل 10%ارزش كل بهاي معامله بر اساس نرخ ارز آزاد)، عقد قرارداد ، دريافت حواله برداشت و تسويه حساب نهايي به اين شركت بصورت كتبي معرفي ميشوند.
7.صادرات فرآورده توسط خريدار تنها از طريق حمل زميني و از مرزهاي رسمي امكانپذير مي باشد و پس از نهايي شدن معامله در بورس هر گونه درخواست تغيير مقصد پذيرفته نخواهد بود
8.بهاي محموله بر اساس 105در صد ارزش كل معامله بصورت علي الحساب و پيش پرداخت دريافت خواهد شد. ضمنا در صورت تمايل خريدار به پرداخت ريالي ، مبناي محاسبات ميانگين نرخ جديد و فروش ارز در صرافيهاي بانك ملت و صادرات (نرخ ارز آزاد)در روز صدور پروفرما خواهد بود.ضمنا پس از اتمام برداشت كل محموله خريداري شده ، نرخ نهايي فراورده بر اساس فرمول مندرج در قرارداد(در دوره قيمت گذاري)محاسبه و صورتحساب صادر ميگردد.شايان ذكر است براي محاسبه ارزش نهايي محموله بصورت ريالي ،ميانگين نرخ هاي خريد و فروش ارز در صرافي هاي ياد شده در دوره قيمت گذاري ملاك عمل خواهد بود .
9. پس از نهايي شدن معامله در بورس هرگونه درخواست تغيير مقصد امكانپدير نمي باشد
10. ساير شرايط مطابق قرارداد منعقده في مابين خريدار و فروشنده خواهد بود
11.خريدار ملزم به برداشت تمام محموله در دوره مذكور خواهد بود و در غير اين صورت مشمول ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات معادل نسبت مقدار محموله برداشت نشده تقسيم بر مقدار مندرج در موضوع قرارداد (بدون در نظر گرفتن تلورانس عملياتي)ضربدر ارزش ضمانتنامه مذكور با رعايت مفاد قراردادخواهد بود.
12.اظهار گمركي محموله خريداري شده بعهده فروشنده بوده و پروانه گمركي به نام شركت ملي پالايش و پخش صادر ميگردد، ليكن پيگيري و اخذ مجوزات لازم جهت صادرات از گمرك و ساير ارگانهاي مسئول و همچنين پرداخت هزينه هاي مربوطه بر عهده خريدار ميباشد.
13.مهلت برداشت محموله حداكثر 35 روز كاري براي 2000 تن و حداكثر 45 روز كاري براي 4000 تن از تاريخ انعقاد قرارداد.
14.در صورتيكه معامله انجام شده در بورس طبق مقررات بورس فسخ شده تلقي گردد ،ضمن اخذ جرايم مربوط به فسخ معامله و همچنين كارمزد سهم فروشنده از شركت خريدار ، هيچ گونه قراردادي با آن شركت ها در خصوص معامله مذکور منعقد نگرديده و واريز بهاي فراورده و يا ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات هيچ گونه حق و حقوقي براي شركت خريدار ايجاد ننموده و وفق روال جاري اين شركت نسبت به عودت بهاي فراوده واريزي و يا ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ارايه شده اقدام خواهد گرديد و شركت خريدار حق هيچ گونه ادعا و اعتراض را در اين خصوص نخواهد داشت.

در ستون توضیحات فوق مطالب زیر مطرح شده است

نام محصول : نفت گاز که همان سوخت دیزل یا گازوئیل مورد مصرف در متورهای دیزلی می باشد.
مشخصات محصول : گازوئیل با سولفور حداکثر 0.7 درصد ( که در اصل 0.7 تا یک درصد عرضه می شود نه تا 0.7 درصد)
محل تحویل : تحویل گازوئیل از انبار نفت تبریز
مقصد صادراتی : اقلیم کردستان ( در قیمت گذاری فراورده های نفتی مقصد در قیمت گذاری بورس تاثیر می گذارد و بسته به قیمت بازار هدف و وجود رقبا در بازار هدف ، میزان تقاضا و هزینه های حمل برای خریدار قیمت تعیین می گردد)
پارتی های قابل معامله : دو هزار تن تعریف شده 
مقدار تقاضا : حداقل 2000 تن بوده و خریدار میتواند زیرمیزان عرضه تقاضا بکند یا در صورت نیاز قبل از اتمام معمامله تقاضای افزایش ظرفیت بدهد و درصورت موافقت فروشنده مقدار افزایش می یابد)
پرداخت : در داخل کشور پرداخت ارزش گازوئیل با ارز ریال و در خارج با ارز توافق شده به حساب فروشنده در خارج واریز می گردد
فرمول قیمت گذاری گازوئیل در بورس انرزی ایران : قیمت پایه گازوئیل برابر است با(قیمت گازوئیل در بورس دوبی ضربدر 90 درصد +_ پرمیوم یا دیسکانت)
مدارک لازم برای خرید گازوئیل : خریدار ایرانی مدارک ثبت شرکت و روزنامه رسمی آخرین تغییرات و صاحبان امضاء را ارائه می کند و خریدار خارجی لازم است مدارک شرکت و صاحبان امضاء را به زبان فارسی یا انگلیسی ترجه و به تایید سفارت ایران در محل ثبت شرکت برساند و یا در ایران به تایید دفاتر ثبت اسناد رسمی برساند
سپردن ضمانت خرید معادل ده درصد ارزش معامله به صورت ضمانت یا سپرده تعهد پرداخت
پرداخت 105 درصد ارزش معامله به حساب پخش و پالایش ( اضافه پرداخت بابت برابری نرخ ارز و سایر هزینه های بالاسری پس از محاسبه و کسر عودت می گردد)
اظهار گمرکی جهت صادرات بنام پخش و پالایش می باشد
مهلت برداشت گازوئیل متناسب با مقدار تنظیم می گردد

کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارشات شما جهت خرید گازوئیل از پالایشگاه تبریز می باشد 


منبع مقاله / خبر بورس انرژی ایران

ورود به بورس انرژی ایران


فرم سفارش خرید یا سئوال

شرایط خرید گازوئیل صادراتی ایران

کارگزاری خرید اوپاپ

کارگزاری اوپاپ
کارگزاری خرید محصولات نفتی و پتروشیمی
کارگزاری خرید گازوییل صادراتی
کارگزاری خرید مازوت صادراتی
کارگزاری خرید نفت سفید صادراتی
کارگزاری خرید متانول صادراتی
کارگزاری خرید نفت خام صادراتی
کارگزاری خرید قیر صادراتی
کارگزاری خرید پلی اتیلن داخلی و صادراتی
کارگزاری خرید پی وی سی داخلی و صادراتی
کارگزاری خرید پلی پروپیلن داخلی و صادراتی
کارگزاری خرید حلالهای شیمیایی صادراتی

کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارشات شما در زمینه محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی از ایران می باشد

خدمات ما شامل موارد زیر می شود:
 • مشاوره رایگان
 • پروسه خرید کوتاه و سریع
 • ارائه قیمت های کف پالایشگاهی و پتروشیمی
 • اطمینان در معامله
 • پیشگیری از اتلاف وقت خریداران
چرا خرید خود را به ما واگذار نمایید
 • ارتباط بی واسطه با تولید کنندگان و وارد کنندگان
 • معتبر بودن پیشنهادات
 • پشتیبانی در پروسه خرید و اختصاص سهمیه
 • برخورداری از قیمتهای پایه فروش
 • تحویل در کوتاه ترین زمان
جديد ترين محصولات

عراق
هیدروکربور سنگین
10000 تن
تحویل مرز میلک

قیمت هرتن هیدروکربور سنگین 670 دلار
معرفی می گردد

ایران
اجاره کشتی

تحویل تحویل بنادر ایران

 ^