گاز مایع ستاره خلیج فارسبرند: ستاره خلیج فارس

محصول: گاز مایع ستاره خلیج فارس

مشخصات: گاز مایع ال پی جی ، نسبت پروپان به بوتان طبق عرضه روز ، اتان 0.2، خلوص پروپان 96 درصد ، خلوص بوتان 95درصد ، هیدروژن صفر ، سولفور 0.028 ، ناخالصی ها 2 درصد،

مقدار: 5000تن

تحویل: انبار کارخانه بندرعباس

قیمت گاز مایع ستاره خلیج فارس در پلتس خلیج فارس : 555USD/تن

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : 20 USD/تن

قیمت گاز مایع ستاره خلیج فارس 535USD/تن

Updated in 2023-08-25

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گاز مایع ستاره خلیج فارس
گاز مایع ال پی جی ، نسبت پروپان به بوتان طبق عرضه روز ، اتان 0.2، خلوص پروپان 96 درصد ، خلوص بوتان 95درصد ، هیدروژن صفر ، سولفور 0.028 ، ناخالصی ها 2 درصد،
کاربردهای گاز مایع ستاره خلیج فارس : گاز ال پ جی مایع جهت استفاده در سیستم گرمایش ساختمانها ، سوخت کارخانجات، پخت و پز
گاز ال پی جی ستاره خلیج فارس کارگزاری خرید اوپاپ ارائه کننده مشاوره و کارگزاری خرید به وارد کنندگان و صارد کنندگان گاز ال پی جی از ایران می باشد. قیمت گاز ال پی جی فقط در تاریخ آگهی اعتبار دارد. قیمت گاز مایع آرامکو طبق جدول فوق می باشد دیسکانت برای گاز مایع طبق جدول فوق می باشد قیمت گاز مایع تحویل درب کارخانه طبق جدول فوق می باشد برای اطلاع از قیمت روز گاز ال پی جی نیاز به ارائه تایید مالی به همراه درخواست می باشد. شرایط فروش گاز مایع ال پی جی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس : نسبت میکس برای ماه خرداد 1402 بیست درص پروپان و 80 درصد بوتان می باشد تحویل درب کارخانه یشپرداخت کامل بحساب کارخانه بابت هر حواله باضافه دو درصد جمعا 102 درصد قیمت گاز ال پی جی برابر است با قیمت آرامکو در تاریخ صدور پروفرما منهای دیسکانت فوق تحویل درب کارخانه تحویل فرآورده از انبار نفت ستاره خلیج فارس به مقاصد بین الملل میباشد و هم قابل حمل به مرزهای زمینی و هم دریایی می باشد. کلیه هزینه های بارگیری و عوارض صادراتی و بندی به عهده خریدار می باشد حداقل مقدار خرید برای هر خریدار 1000 تن می باشد. پرداخت وجه صرفا بصورت ارزي (در خارج از كشور) به حسابهاي اعلامي از طرف شركت ملي پخش صورت خواهد پذيرفت. پرداخت به دو صورت نقدی و اعتباری با صدور ضمانت نامه مورد قبول پالایشگاه قابل پذیرش می باشد قیمت نهایی طبق فرمول قیمت در روزهای تحویل محاسبه می گردد اظهار گمركي محموله ي خريداري شده به عهده شركت ملي پخش بوده و پروانه گمركي به نام شركت ملي پخش صادر مي گردد. ليكن پيگيري و اخذ مجوزات لازم جهت صادرات از گمرك و ساير ارگانهاي مسئول و همچنين پرداخت تمام هزينه هاي مربوطه بر عهده خريدار مي باشد. خریدار لازم است کلیه مدارک را به تایید سفارت ایران برساند

مشخصات گاز مایع ستاره خلیج فارس

مشخصات گاز مایع ستاره خلیج فارس :
گاز مایع ال پی جی
نسبت پروپان به بوتان طبق عرضه روز
اتان 0.2
خلوص پروپان 96 درصد
خلوص بوتان 95درصد
هیدروژن صفر
سولفور 0.028
ناخالصی ها 2 درصد
جديد ترين محصولات

عراق
هیدروکربور سنگین
10000 تن
تحویل مرز میلک

قیمت هرتن هیدروکربور سنگین 670 دلار
معرفی می گردد

Shazand PC
بنزین اکتان 95
10000 mt
تحویل FOB BIK

قیمت هرmt بنزین اکتان 95 643
 ^