پالایشگاه تبریز
گازوئیل 10PPM
2000 تن
تحویل درب انبار تبریز


ترکمنستان
گازوئیل 10PPM ترکمنستان
4500 تن
تحویل CIF انزلی


روسنفت
گازوئیل EN590 روسیه
1200000 تن
تحویل فوب پریمورسک

قیمت هرتن گازوئیل EN590 روسیه NWE minus 70 USD

Abadan
گازوئیل دریایی
260000 bbl
تحویل FOB Mahshahr

قیمت هرbbl گازوئیل دریایی 80

NIOPDC
گازوئیل سولفور نیم
10000 mt
تحویل Exwork مخازن پخش

قیمت هرmt گازوئیل سولفور نیم 690

روسیه
گازوییل 10PPM
10000 تن
تحویل فوب آستراخان

قیمت هرتن گازوییل 10PPM 670

Iran
هیدروکربن سنگین
233400 bbl
تحویل FOB BIK

قیمت هرbbl هیدروکربن سنگین 87.7

عراق
هیدروکربور سنگین
10000 تن
تحویل مرز میلک

قیمت هرتن هیدروکربور سنگین 670 دلار
 ^