هیدروکربن سنگینبرند: Iran

محصول: هیدروکربن سنگین

مشخصات: Density 820 Kg/m3 ، Flash Point 78 °C ، Total Sulphur 4500 wt% ، Color 1.5 SYB ، Cetan Index 48 ، IBP 167 °C ، FBP 350 °C ، Residue 2 Vol% ، Loss 0 Vol% ، Water 100 ppm ،

مقدار: 233400bbl

تحویل: FOB BIK

قیمت هیدروکربن سنگین در پلتس خلیج فارس : 95.2USD/bbl

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : 7.5 USD/bbl

قیمت هیدروکربن سنگین 87.7USD/bbl

Updated in 2023-11-22

ثبت سفارش

معرفی محصول

 هیدروکربن سنگین
Density 820 Kg/m3 ، Flash Point 78 °C ، Total Sulphur 4500 wt% ، Color 1.5 SYB ، Cetan Index 48 ، IBP 167 °C ، FBP 350 °C ، Residue 2 Vol% ، Loss 0 Vol% ، Water 100 ppm ،
کاربردهای هیدروکربن سنگین : هیدروکربور سنگین جهت بلندینگ یا مصرف به عنوان سوخت در موتورهای دیزلی
هیدروکربور سنگین هیدروکربور سنگین تحویل افغانستان پذیرش سفارش از افغانستان برای هیدروکریور سنگین قیمت هیدروکربور سنگین در تاریخ آگهی اعتبار دارد برای آپدیت قیمت هیدروکربور سنگین و اعلام ظرفیت نیاز به چند بارنامه قبلی یا تایید مالی از بانک ایران شرایط فروش هیدروکربور سنگین: نام محصول: هیدروکربور سنگین تولید : پالایگشاه خصوصی در ایران مشخصات طبق برگ ضمیمه با سولفور نیم و فلش 78 و دانسیته 820 بسته بندی : فله و تحویل به صورت تانکری ترم تحویل : تحویل داخل افغانستان از مرز ماهیرود قیمت: 1060 دلار برای هر تن تحویل بازارچه داخل افغانستان از مرز ماهیرود قیمت شامل حقوق گمرکی افغانستان می باشد شروع تحویل دو هفته از زمان پیشپرداخت شرایط پرداخت : 30 درصد روی قرارداد و هفتاد درصد بعد از پلمپ تانکرها در گمرک مبداء شرایط خرید: 1- خریدار مدارک ثبت شکرت و کارت بازرگانی و کارت ویزیت خود را همراه تایدی مالی از بانک ایران ه همراه چند بارنامه قبلی ارایه می نماید 2- اوپاپ به عنوان مشاور خرید شریاط آخر را با فروشنده بروز کرده و به خریدار اعلام می نماید 3- خریداز وجه کمیسیون را در یک صرافی در تهران می سپارد 4- خریدار برای امضاء قرارداد به صورت حصوری به ایران سفر می نماید

مشخصات هیدروکربن سنگین

مشخصات هیدروکربن سنگین :
Density 820 Kg/m3
Flash Point 78 °C
Total Sulphur 4500 wt%
Color 1.5 SYB
Cetan Index 48
IBP 167 °C
FBP 350 °C
Residue 2 Vol%
Loss 0 Vol%
Water 100 ppm
جديد ترين محصولات

عراق
هیدروکربور سنگین
10000 تن
تحویل مرز میلک

قیمت هرتن هیدروکربور سنگین 670 دلار
معرفی می گردد

ایران
اجاره کشتی

تحویل تحویل بنادر ایران

 ^