گاز ال پی جی لاوانبرند: Lavan Refinery

محصول: گاز ال پی جی لاوان

مشخصات: گاز مایع ال پی جی ، تولید پالایشگاه لاوان ،اتان 0.2، پروپان 20-30 درصد ، بوتان 70-80 درصد ، هیدروژن صفر ، مرکاپتان سولفور 0.23 ، گرم و نیم فشرده

مقدار: 3400Mt

تحویل: FOB Lavan

قیمت گاز ال پی جی لاوان در پلتس خلیج فارس : 443USD/Mt

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : 45 USD/Mt

قیمت گاز ال پی جی لاوان 398USD/Mt

Updated in 2023-08-25

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گاز ال پی جی لاوان
گاز مایع ال پی جی ، تولید پالایشگاه لاوان ،اتان 0.2، پروپان 20-30 درصد ، بوتان 70-80 درصد ، هیدروژن صفر ، مرکاپتان سولفور 0.23 ، گرم و نیم فشرده
کاربردهای گاز ال پی جی لاوان : گاز ال پی جی تولیدی پالایشگاه لاوان جهت صادرات برای مصرف گرمایش خانگی و پخت و پز و سوخت نیرگاه های گازی
گاز مایع ال پی جی لاوان جهت صادرات با ترم فوب و تحویل به صورت دریایی کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش کارگزاری خرید گاز مایع ال پی جی جهت تحویل با ترم فوب می باشد. قیمت گاز ال پی جی در تاریخ پیشنهاد اعتبار دارد. قیمت گاز ال پی جی در ایران بر مبنای سی پی آرامکوی عربستان تعیین میگردد. قیمت گاز ال پی جی بر مبنای قیمت پروپان و بوتان در سی پی عربستان با نسبت میکس اعلامی مینای دیسکانت و محاسبه در روزهای تحویل کالا صورت می گیرد. متوسط قیمت گاز ال پی جی در سی پی عربستان طبق قیمت اعلامی در فوق می باشد قیمت گاز ال پی جی لاوان ببا دیسکانت فوق محاسبه می گردد قیمت گاز ال پی جی لاوان با ترم فوب اسکله لاوان می باشد. برخی از شرایط فروش گاز ال پی جی از پالایشگاه لاوان مقدار حداقل خرید 2000 تن متریك یا ضریبی از ان می باشد 1-1) حداكثر زمان برداشت كل فرآورده خریداری شده ده روز از تاریخ صدور پروفرما می باشد 2) قیمت گاز ال پی جی برای این عرضه براساس قیمت گاز ال چی جی در Saudi Contract Price - CP Aramco مجله PLATTS در روز صدور بارنامه (BILL OF LADING) منهای دیسکانت توافق شده با خریدار محاسبه میگردد. در صورت وجود اتان یا پنتان در محموله ،‌برای محاسبه كل ثمن معامله مقدار اتان به پروپان و مقدار پنتان به بوتان اضافه می گردد 2-2)پرداخت ارزش گاز ال پی جی به صورت نقدی (دلار و درهم) به شماره حساب ارزی شركت پالایش نفت لاوان در خارج از ایران پرداخت به صورت اعتباری با ارائه ضمانتنامه معتبر بانكی به صورت ارزی و یا گشایش اعتبار اسنادی (LC)انجام می پذیرد .ارزش اعتبار معادل 105 درصد ارزش پروفرما می باشد 3) محل و نحوه تحویل گاز ال پی جی : -فرآورده در عرشه كشتی و از طریق اسكله های مشخص شده جزیره لاوان با شرایط FOB براساس موازین INCOTERMS2010 خریدار تحویل می گردد. - تحویل كالا از طریق كشتی با حداكثر آبخور 6.5 متر و حداقل طول 87 متر و حداكثر طول 130 متر در اسكله دو منظوره نفتی - تداركاتی شركت پالایش نفت لاوان با ظرفیت 1500 تا 5000 تن متریك كه به تایید پالایشگاه رسیده باشد امكان پذیر می باشد. برای تحویل و بارگیری دوره دو روزه در نظر گرفته می شود 4-3) فروشنده متعهد می گردد كالای مورد معامله را مطابق با مشخصات certificate of quality) به خریدار تحویل نماید. 6-3) گاز مایع این شركت به صورت گرم و نیمه فشرده تحویل می گردد. 4)) نحوه محاسبه كمیت و كیفیت 2-4) خریدار موظف است بازرس/شركت بازرسی مستقل مورد تایید خود را زمان بارگیری و محاسبه مقادیر كمی و كیفی ،‌با نامه كتبی معرفی و به محل اعزام نماید . در صورت عدم اعزام نماینده از طرف خریدار ،‌محاسبات كمی و كیفی مقادیر تحویلی توسط فروشنده مورد تایید خریدار خواهد بود . 5-6) مورد معامله این قرارداد صرفا برای صادرات به خریدار واگذار گردیده و خریدار مجاز به مصرف ،‌توزیع و فروش در داخل كشور نمی باشد . 6)) الزامات عمومی 1-6) ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل كد اقتصادی ،‌شناسه ملی ،‌آخرین تغییرات روزنامه رسمی ،‌آدرس ،‌شماره تلفن و دورنگار ،‌كدپستی برای شركت های داخلی یا مشابه این موارد برای شركت های ثبت شده در خارج از كشور الزامی می باشد . 4-6) كالای خریداری شده توسط كلیه شركتهای داخلی و خارجی با نام شركت پالایش نفت لاوان اظهار خواهد شد برای اطلاع از شرایط کامل فروش گاز ال پی جی توسط پالایشگاه لاوان به بورس انرژی ایران مراجعه فرمایید. جهت ارجاع کارگزاری خرید به اوپاپ لازم است خریدار مدارک شرکتی خود را بزبان انگلیسی ترجمه و به تایید سفارت ایران رسانده و همراه با تایید مالی و کپی پاسپورت و تعهدنامه خرید برای ما ارسال نمایند.

مشخصات گاز ال پی جی لاوان

مشخصات گاز ال پی جی لاوان :
گاز مایع ال پی جی
تولید پالایشگاه لاوان
اتان 0.2
پروپان 20-30 درصد
بوتان 70-80 درصد
هیدروژن صفر
مرکاپتان سولفور 0.23
گرم و نیم فشرده
جديد ترين محصولات

عراق
هیدروکربور سنگین
10000 تن
تحویل مرز میلک

قیمت هرتن هیدروکربور سنگین 670 دلار
معرفی می گردد

Iran
قیر پاسارگاد
12000 mt
تحویل FOB Bandar Abbas

قیمت هرmt قیر پاسارگاد 325
 ^