نفت سفید زمینی



برند: NIOPDC

محصول: نفت سفید زمینی

مشخصات: نفت سفید تولید ایران، نقطه جوش نهایی 275، ناخالص ها 2 ، چگالی 820، رنگ 25، سولفور 0.15 درصد، بی رنگ و بو

مقدار: 4000mt

تحویل: Exwork Arak

قیمت نفت سفید زمینی در پلتس خلیج فارس : 931USD/mt

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : 160 USD/mt

قیمت نفت سفید زمینی 771USD/mt

Updated in 2023-09-20

ثبت سفارش

معرفی محصول

 نفت سفید زمینی
نفت سفید تولید ایران، نقطه جوش نهایی 275، ناخالص ها 2 ، چگالی 820، رنگ 25، سولفور 0.15 درصد، بی رنگ و بو
کاربردهای نفت سفید زمینی : نفت سفید مناسب مصرف برای چراغهای روشنایی نفتی مانند فانوس ، و چراغ های خورک پزی نفتی و سیستم های گرمایش
نفت سفید جهت صادرات به کردستان و عراق و افغانستان و ارمنستان نفت سفید از شرکت ملی پخش به همه مقاصد خشک قابل تامین است. قیمت نفت سفید در تاریخ آگهی اعتبار دارد. برای اطلاع از قیمت روز نفت سفید لازم است درخواست کتبی همراه با آخرین بارنامه بنام خریدار ارائه نمایید و شرایط فروش شرکت ملی پخش را تایید نمایید . کارگزاری اوپاپ علاوه بر پذیرش کارگزاری خرید نفت سفید برای خرید از پالایشگاه امکان تامین با سپرده صرافی را نیز فراهم نموده است . شرایط فروش نفت سفید زمینی: نام محصول : نفت سفید مشخصات نفت سفید صادراتی : طبق جدول مشخصات ضمیمه و با سولفور 0.15 درصد تحويل نفت سفید از انبارهای شرکت ملی پخش به مقصد تعیین شده می باشد و در صورت وجود ظرفیت از هر کدام از مخازن نفت سفید تحویل از ان انبار قابل مذاکره با شرکت ملی پخش می باشد. مقصد صادرات نفت سفید : عراق ، پاکستان، افغانستان و کلیه مرزهای زمینی می باشد. محموله و قیمت اعلام شده به مقصد عراق می باشد ترم تحويل نفت سفید EXWORK انبار نفت می باشد مقدار سفارش نفت سفید :حداقل 1000 تن بسته بندی نفت سفید صادراتی : تحویل به صورت فله قیمت نفت سفید درب کارخانه بر مبنای قیمت نفت سفید در پلت خلیج فارس منهای دیسکانت اعلام شده محاسبه می گردد. قیمکت نفت سفید که به صورت عدد ثابت اعلام شده فقط بابت پیشپرداخت می باشد شروع تحویل نفت سفید : ظرف ده روز از زمان صدور پروفرما مدت زمان برداشت : حدود 29 روز برای هر 5000 تن یا کمتر پرداخت ارزش نفت سفید : پیش پرداخت نقد معادل 120 درصد ارزش پروفرما به حساب فروشنده در خارج از کشور و به صورت ارزی تضمین حسن انجام قرارداد معادل ده درصد ارزش پروفرما می باشد اظهار گمركی محموله گازوئیل خريداری شده به عهده فروشنده بوده و پروانه گمركی به نام شركت ملی پالايش و پخش صادر می گردد مدارک لازم جهت عقد قرارداد کارگزاری خرید نفت سفید : درخواست خرید نفت سفید از سوی خریدار خارجی معرفی نماینده جهت انجام امور مالی و اداری تایید مالی معادل درخواست کپی پاسپورت کپی مدارک ثبت شرکت نشان دهنده صاحبان امضاء رویه قرارداد خرید نفت سفید : 1- ارائه درخواست برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 2- ارایه مدارک کامل درخواست شده توسط شرکت ملی پخش 3- امضاء قرارداد کارگزاری خرید نفت سفید 4- سپردن کارمزد کارگزاری خرید نفت سفید به صرافی معادل سفارش یک ماه 5- صدور پروفرمای نفت سفید بنام خریدار 6- استعلام و واریز ارزش پروفرما به حساب شرکت ملی پخش 8- معرفی فورواردر جهت حمل 9- تحویل نفت سفید و شروع بارگیری

مشخصات نفت سفید زمینی

مشخصات نفت سفید زمینی :
نفت سفید تولید ایران
نقطه جوش نهایی 275
ناخالص ها 2
چگالی 820
رنگ 25
سولفور 0.15 درصد
بی رنگ و بو
جديد ترين محصولات

عراق
هیدروکربور سنگین
10000 تن
تحویل مرز میلک

قیمت هرتن هیدروکربور سنگین 670 دلار
معرفی می گردد

Shazand PC
بنزین اکتان 95
10000 mt
تحویل FOB BIK

قیمت هرmt بنزین اکتان 95 643
 ^