نفتای سنگین لاوانبرند: Iran

محصول: نفتای سنگین لاوان

مشخصات: Sour heavy naphtha,Color 25 Max, Density 700-730 kg/m3,Sulphur 0.05 %, IBP 35 Min, FBP 200 Max, VPR 9 Max,

مقدار: 32000mt

تحویل: FOB Lavan

قیمت نفتای سنگین لاوان در پلتس خلیج فارس : 603.61USD/mt

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : 20 USD/mt

قیمت نفتای سنگین لاوان 583.61USD/mt

Updated in 2023-12-17

ثبت سفارش

معرفی محصول

 نفتای سنگین لاوان
Sour heavy naphtha,Color 25 Max, Density 700-730 kg/m3,Sulphur 0.05 %, IBP 35 Min, FBP 200 Max, VPR 9 Max,
کاربردهای نفتای سنگین لاوان : نفتای سنگین و ترش جهت تولید نفتای سنگین با سولفور پایین و یا تولید نفتای سبک جهت تامین خوراک پالایشگاههای تولید بنزین و سوخت هواپیما بکار می رود
نفتا نفتای سنگین ترش پالایشگاه لاوان تامین نفتای سنگین و ترش از پالایشگاه لاوان جهت صادرات پذیرش کارگزاری خرید نفتای سنگین و ترش از صادرکنندگان و وارد کنندگان نفتای سنگین از ایران به مقصد کشورهای مختلف اروپا و هند و چین قیمت نفتای سنگین فقط در تاریخ آگهی معتبر است. جهت استعلام قیمت روز و سفارش تایید مالی همراه درخواست کتبی لازم است. بخشی از شرایط فروش نفتای سنگین توسط پالایشگاه لاوان : حداقل سفارش برای نفتای سنگین و ترش از لاوان: 30000 تن متريك - قيمت نفتای سنگین ترش PLATTS FOB PERSIAN GULF -74 $/MT قیمت نفتا در پلت خلیج فارس 469 دلار می باشد. قیمت نفتا سنگین و ترش 395 دلار می باشد. - نوع بسته بندی نفتا سنگین به صورت فله می باشد - مبنای محاسبات اندازه گيری اوزان و احجام مخازن ساحلی شركت پالايش نفت لاوان مي باشد ترم تحویل نفتی سنگین : فوب جزیره لاوان قیمت نفتای سنگین ترش بر مبنای قیمت پلت خلیج فارس منهای مبلغ دیسکانت و یا باضافه پرمیوم توافق شده با خریدار محاسبه می گردد. شرايط پرداخت ثمن معامله : پرداخت ارزش پروفرما به صورت ارز یورو بحساب خارجی فروشنده واریز می گردد. پرداخت ثمن معامله به دوشكل نقدی و اعتباری با شرايط اعلامی فروشنده مقدور ميباشد. الف- پرداخت نقدی: در صورت پرداخت نقدی وجه معامله كل مبلغ هر محموله بر اساس پيش فاكتور صادره مي بايست پيش از پهلودهي شناور به حساب فروشنده واريز گردد. در غير اينصورت از پهلودهی شناور خودداري به عمل خواهد آمد. ب- پرداخت اعتباری : فروش اعتباری با مهلت تسويه حساب 20 روز پس از تاريخ صدور بارنامه (BL DATE) امكان پذير بوده و فروشنده حق دارد بلافاصله پس از آن و بدون اخطار قبلي هر زمان كه صلاح بداند نسبت به ضبط تضامين و وثايق و وصول وجه اقدام نمايد. لازم به ذكر است ضمانتنامه ها بر اساس پيش فاكتور صادره مي بايست پيش از پهلودهي شناور تحويل شركت پالايش نفت لاوان گردد. در غير اينصورت از پهلودهي شناور خودداري بعمل خواهد آمد. تبصره: ضمانتنامه و وثايق قابل قبول شركت پالايش نفت لاوان : الف- ضمانتنامه هاي ارزي بانكي معتبر. ب-ضمانتنامه هاي ريالي بانكي معتبر معادل 120 درصد ثمن معامله بر اساس نرخ تسعير ارز نرخ تسعير سامانه سنا (ميانگين نرخ خريد و فروش اسكناس) ج-اعتبار اسنادی ديداری (AT SIGHT LC) د- وثايق ملكي( ملكي مسكوني 6 دانگ داخل شهر-كه توسط كارشناس رسمي دادگستري معتمد فروشنده ارزش گذاری شده است.) نرخ تسعير ارز الف-دلار به يورو : بر اساس نرخ تسعير EUROPEAN CENTRAL BANK و دلار به ريال : بر اساس نرخ تسعير سامانه سنا (ميانگين نرخ خريد و فروش اسكناس) در روز صدور بارنامه (BL) مي باشد. محل و نحوه ی تحويل نفتای سنگین ترش: فرآورده در عرشه كشتي و از طريق اسكله های مشخص شده جزيره لاوان با شرايط fob (بر اساس موازين اينكوترمز 2010) به خريدار تحويل می گردد شرایط پذیرش کارگزاری خرید نفتای سنگین و ترش: 1- ارائه درخواست به کارگزاری اوپاپ همراه با تایید مالی و رزومه و کپی پاسپورت و درخواست برای فروشنده 2- امضاء قرارداد کارگزاری و سپردن تضمین خرید در صرافی معادل دو درصد قرارداد 3- پیگیری سفارش جهت اخذ سهمیه و پروفرما توسط کارگزار خرید

مشخصات نفتای سنگین لاوان

مشخصات نفتای سنگین لاوان :
Sour heavy naphtha,Color 25 Max, Density 700-730 kg/m3,Sulphur 0.05 %, IBP 35 Min, FBP 200 Max, VPR 9 Max,
جديد ترين محصولات

عراق
هیدروکربور سنگین
10000 تن
تحویل مرز میلک

قیمت هرتن هیدروکربور سنگین 670 دلار
معرفی می گردد

Iran
نفتای میانی
15000 mt
تحویل FOB Lavan

قیمت هرmt نفتای میانی 588
 ^