برند:

تقاضای خرید:

مشخصات:

مقدار:

تحویل:

قیمت در پلتس خلیج فارس : USD/

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : USD/

Updated in 2024-02-25

ثبت سفارش

معرفی محصول

 

کاربردهای :

مشخصات

مشخصات :
جديد ترين محصولات

عراق
هیدروکربور سنگین
10000 تن
تحویل مرز میلک

قیمت هرتن هیدروکربور سنگین 670 دلار
معرفی می گردد

NIOPDC
سوخت جت A-1
4000 mt
تحویل Exwork Arak

قیمت هرmt سوخت جت A-1 851
 ^