کشتی حمل کارگوبرند: ایران

محصول: کشتی حمل کارگو

مشخصات: اجاره و چارتر کشتی حمل کارگو عمومی و کارگو های ویژه، اجاره کشتی کارگو کوچک، بارج، بدک کش

مقدار:

تحویل:

قیمت کشتی حمل کارگو در پلتس خلیج فارس : USD/

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : USD/

Updated in 2023-09-27

ثبت سفارش

معرفی محصول

 کشتی حمل کارگو
اجاره و چارتر کشتی حمل کارگو عمومی و کارگو های ویژه، اجاره کشتی کارگو کوچک، بارج، بدک کش
کاربردهای کشتی حمل کارگو : تامبن کشتی حمل کارگو عمومی برای اجاره یا چارتر
اجاره کشتی حمل کارگو چارتر کشتی حمل کارگو عمومی تامین کشتی های کوچک حمل کارگو عمومی در جنوب و دریای مازندران تامین کشتی های بارج و یدک کش کوچک در جنوب پورتال کشتی اوپاپ آماده پذیرش سفارش و تامین کشتی برای حمل کالا های عمومی می باشد. جهت استعلام قیمت بروز ارائه درخواست کتبی همراه پروفرمای کالا و فرم ضمیمه لازم است. پورتال کشتی اوپاپ کشتی های موجود و در دسترس را در لینک زیر ارایه می کند از مالکین کشتی های حمل کارگو و کشتی حمل فله بر خشک و تانکر های حمل سوخت و گاز مایع دعوت می گردد موجودی کشتی های خود را از طریق پورتال کشتی اوپاپ به اطلاع عموم برسانند پیشنهاد و تقاضای کشتی

مشخصات کشتی حمل کارگو

مشخصات کشتی حمل کارگو :
اجاره و چارتر کشتی حمل کارگو عمومی و کارگو های ویژه
اجاره کشتی کارگو کوچک
بارج
بدک کش
جديد ترين محصولات

Iran
کانیتنر 40 فوت
233400 bbl
تحویل FOB BIK

معرفی می گردد

Iran
نفتای میانی
15000 mt
تحویل FOB Lavan

قیمت هرmt نفتای میانی 588
 ^