برند:

تقاضای خرید:

مشخصات:

مقدار:

تحویل:

قیمت در پلتس خلیج فارس : USD/

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : USD/

Updated in 2024-02-25

ثبت سفارش

معرفی محصول

 

کاربردهای :

مشخصات

مشخصات :
جديد ترين محصولات

عراق
هیدروکربور سنگین
10000 تن
تحویل مرز میلک

قیمت هرتن هیدروکربور سنگین 670 دلار
معرفی می گردد

Lavan Refinery
گاز ال پی جی لاوان
3400 Mt
تحویل FOB Lavan

قیمت هرMt گاز ال پی جی لاوان 398
 ^