نفتای میانیبرند: Iran

محصول: نفتای میانی

مشخصات: Middle naphtha, Density 756 kg/m3,Sulphur 0.5 ppm, IBP 103 Min, FBP182 Max, RON 46, Benzene 0.83, Naphthenices 23, Olifins 2.38, Nitrogen 0.03,Parffins60, Aromatics 14.8

مقدار: 15000mt

تحویل: FOB Lavan

قیمت نفتای میانی در پلتس خلیج فارس : 598USD/mt

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : 10 USD/mt

قیمت نفتای میانی 588USD/mt

Updated in 2023-10-11

ثبت سفارش

معرفی محصول

 نفتای میانی
Middle naphtha, Density 756 kg/m3,Sulphur 0.5 ppm, IBP 103 Min, FBP182 Max, RON 46, Benzene 0.83, Naphthenices 23, Olifins 2.38, Nitrogen 0.03,Parffins60, Aromatics 14.8
کاربردهای نفتای میانی : نفتا جهت تولید گازوئیل و بنزین و نفت سفید به عنواان خوراک در پالایشگاه ها بکار می رود
نفتای میانی قیمت نفتا فقط در تاریخ اگهی اعتبار دارد. جهت استعلام قیمت جدید نیاز به روزمه و تایید مالی و کپی پاسپورت می باشد. کارگزاری اوپاپ اماده پذیرش کارگزلاذی خرید نفتا به یکی از شرایط ذیل می باشد: الف: خرید با ال سی 1- طرف قرارداد یک شرکت بازرگانی غیر ایرانی می باشد 2- پرداخت با ال سی در خارج از ایران و با مدارک غیر ایرانی 3- ترم تحویل فوب بندر هباس امکان تحویل در مقصد طبق توافق با خریدار امکان پذیر است 4- قیمت نفتای میانی : قیمت نفتا در پلت خلیج منهای 32 دلار برای هر تن با ترم فوب بندر عباس 5- حداقل سفارش 35000 تن هر پارت مراحل سفارش: 1- درخواست و ارائه رزومه یا تایید مالی جهت استعلام اولیه 2- امضاء قرارداد کارگزاری خرید و سپردن وجه کارمزد در صرافی 3- پیگیری سفارش توسط کارگزار خرید و مذاکره و اخذ سهمیه و صدور پروفرما ب- شرایط خرید نفتا از شرکت نفت ستاره خلیچ فارس حداقل مقدار خرید برای هر مقصد 35000 متریک تن و ب ترم تحول فوب اسکله شهید رجایی می باشد. بارگیری بر اساس توافقات به عمل آمده و قرارداد فی مابین خواهد بود. فاکتور نهایی بر اساس قیمت نشريه پلتس 00naphtha pAAAA00 و میانگین quotation 5 Effective پس از 15 روز از صدور بارنامه کشتی به اضافه پریمیوم یا دیسکانت کشف شده در بورس می باشد. -پرداخت بهاي کالاي خريداري شده به صورت ارزي نقدي و خارج از کشور به حساب بانکي معرفي شده از طرف فروشنده خواهد بود. -خریدار می بایست 110 % ارزش کل محموله را قبل از آزاد سازی کشتی به فروشنده بصورت ارزی پرداخت نماید. -امکان اخذ بیمه نامه صندوق ضمانت صادرات ایران برای این شرکت وجود دارد. -پرداخت هزینه های اشغال اسکله و بارگیری بر عهده فروشنده بوده و پرداخت کل هزینه های گمرکی و عوارض بندری و هزینه های مربوط به عملیات بانکی بر عهده فروشنده خواهد بود . -دوره بارگیری 7 روز پس از عقد قرارداد برای هر 35000 تن با تایید شرکت نفت ستاره خلیج فارس می باشد . -در صورت تاخیر بیش از 10 روز در بارگیري خريدار بايستي به ازاي هر يک روز تاخیر يک هزارم ارزش محموله را به عنوان جريمه پرداخت نمايد (حداکثر جریمه 20 درصد ارزش محموله) -فرآورده جهت صادرات عرضه شده و مسئولیت تحویل محموله در مقصد بر عهده خریدار می باشد . -فروش صرفا به شرکت ها -اشخاص حقوقی- در چهارچوب قراراداد امکان پذير مي باشد.شرکت هاي ايراني ملزم به ارايه مدارک شرکت شامل اساسنامه ، نامه ثبت اسناد ، آخرين تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمي ،معرفي و ارائه مدارک صاحبان امضاي مجاز مديرعامل و اعضاي هیئت مديره ، کد اقتصادي و شناسه ملي و شرکت هاي خارجي ملزم به تايید مدارک شرکت وصاحبان امضاي مجاز توسط سفارت ايران در خارج - محل ثبت شرکت- و يا تايید توسط دفاتر اسناد رسمي در داخل کشورمي باشند. -ضمنا شرکت هاي خارجي ملزم به ارائه کد فراگیر از سازمان امور مالیاتي کشور مي باشد . -خریدار جهت حسن انجام تعهدات موظف به پرداخت 10 % بهای کل معامله بصورت نقد یا ضمانت نامه بانکی معادل ارزش ریالی آن می باشد. -خريدار ملزم به برداشت محصول در دوره بارگیري بوده و در غیر اين صورت شامل ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات معادل مقدار برداشت نشده محصول خواهد بود. -اظهار نامه گمرکي محموله خريداري شده به عهده فروشنده بوده و پروانه گمرکي به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس صادر مي گردد لیکن پیگیري و اخذ مجوزهاي لازم جهت صادرات از گمرک و ساير ارگان هاي مسئول و همچنین پرداخت هزينه هاي مربوطه بر عهده فروشنده مي باشد. خريداربايستي به منظور تسريع روند عملیات برداشت فرآورده دستور العمل الزامات HSEکه بايستي توسط پیمانکاران حمل و نقل رعايت شود و ساير موارد مرتبط با عملیات حمل و نقل فرآورده را از همکاران معاونت عملیات اين مديريت دريافت نمايد. -ساير شرايط مطابق قرارداد منعقده في ما بین خريدار و فروشنده خواهد بود.

مشخصات نفتای میانی

مشخصات نفتای میانی :
Middle naphtha, Density 756 kg/m3,Sulphur 0.5 ppm, IBP 103 Min, FBP182 Max, RON 46, Benzene 0.83, Naphthenices 23, Olifins 2.38, Nitrogen 0.03,Parffins60, Aromatics 14.8
جديد ترين محصولات

عراق
هیدروکربور سنگین
10000 تن
تحویل مرز میلک

قیمت هرتن هیدروکربور سنگین 670 دلار
معرفی می گردد

South Pars
میعانات گازی زمینی
5000 mt
تحویل Exwork Asaluyeh

قیمت هرmt میعانات گازی زمینی 500 USD
 ^